Confidentor

Confidentor är ett Göteborgsbaserat företag som arbetar med finansiell rådgivning gällande kapitalförvaltning och försäkringar. Dom fick en ny företagsidentitet samt grafiskt materiell så som visitkort, korrespondenskort samt broschyrer. Vi har även tagit fram roll-ups, entréflaggor och receptionsskylt.

  • Se andra uppdrag

  • Logotyp
  • Print